ถั่งเช่ากับการรักษาโรคมะเร็ง จากศูนย์มะเร็ง MSKCC

ถั่งเช่ารักษาโรคมะเร็ง

ถั่งเช่ากับการรักษาโรคมะเร็ง จากศูนย์มะเร็ง MSKCC

ถั่งเช่ารักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันเราจะเห็นและได้ยินสมุนไพรถั่งเช่ามากขึ้น ด้วยสรรพคุณที่หลากหลายทำให้ถั่งเช่าเป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะเห็นว่ามีการนำถั่งเช่ามาใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นยารักษาและต่อต้านมะเร็ง เนื้องอกต่างๆ

มีรายงานจากศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering Cancer Center หรือ MSKCC ได้กล่าวไว้ว่า ถั่งเช่ามีฤทธิ์ช่วยต้านมะเร็งได้ อีกทั้งยังช่วยบำบัดอาการและผลข้างเคียงที่ได้รับจากการเคมีบำบัด และยังช่วยลดอาการที่เกิดจากโรคเบาหวานได้ด้วย

นอกจากนี้ศูนย์มะเร็งยังมีผลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ด้วยว่า ถั่งเช่าสามารถรักษามะเร็งได้โดยถั่งเช่าจะออกฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ศูนย์มะเร็งยังมีการยืนยันอีกด้วยว่าถั่งเช่าสามารถช่วยให้เม็ดเลือดขาวมีอายุที่ยืนยาวขึ้นด้วย เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง

นอกจากนี้ถั่งเช่ายังช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว T helper ให้มากขึ้นด้วย ถั่งเช่ายังสามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆได้เช่นกัน และที่สำคัญคือถั่งเช่าจะเข้าไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลไกธรรมชาติเพื่อสามารถฆ่าเซลล์มะเร็ง

ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นศูนย์การแพทย์ยังกล่าวยืนยันว่าถั่งเช่าสามารถฟื้นฟูร่างกายคนไข้ที่ทำการรับเคมีบำบัดให้กลับมามีร่างกายที่แข็งแรงเร็วขึ้น และมีผลข้างเคียงที่น้อยลงด้วย

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือยังมีข้อจำกัดเรื่องเห็ดถั่งเช่าในมนุษย์ก็ตาม แต่มีหลักฐานที่ชัดเจนในห้องทดลองที่มีการทดลองกับสัตว์ ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถั่งเช่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ และยังช่วยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำที่เกิดจากการรับเคมีบำบัดได้อีกด้วย อีกทั้งถั่งเช่ายังช่วยกระตุ้นให้ยาบางชนิดออกฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเพื่อฆ่ามะเร็ง

จากการทดลองทางชีววิทยาและการแพทย์เมื่อปี 2008 พบว่าในกรณีที่หนูทดลองมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำที่เกิดจากการรับเคมีบำบัด เมื่อได้รับถั่งเช่าทุกวันเป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ พบว่าหนูทดลองมีเม็ดเลือดขาวที่สูงขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับถั่งเช่า  พบว่ากลุ่มที่ได้รับถั่งเช่านั้นมีค่าเม็ดเลือดขาวที่สูงขึ้นจนเกือบเป็นปกติ

ถั่งเช่ากับการรักษาโรคมะเร็ง

จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เมื่อปี 2007 ยังพบว่าสารคอร์ดีเซปินในเห็ดถั่งเช่า สามารถส่งผลให้เซลล์มะเร็งในช่องปากตายโดยการออกฤทธิ์ให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวมันเอง

หลังจากการวิจัยนักวิจัยจะทำการตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็ง เพื่อยืนยันว่าสารสำคัญในถั่งเช่าสามารถออกฤทธิ์ทำลายมะเร็งได้ ต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ยังทำการค้นหาประโยชน์ของถั่งเช่าอยู่เรื่อยๆ

จนกระทั่งการทดสอบในห้องทดลองเมื่อปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการแยกสารสำคัญของถั่งเช่าออกเป็น 2 ตัวซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในการฆ่ามะเร็งได้เช่นกัน คือ สารgliocladicillins A and B สารตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

และทำให้เซลล์มะเร็งทำร้ายตัวมันเอง ซึ่งสารgliocladicillin จะถูกเรียกว่า effective antitumor agents เป็นสารต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพอย่างมากและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงทำการทดสอบและทดลองเพื่อนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ต่อไป

แต่โดยรวยแล้วถั่งเช่าสามารถรักษาและป้องกันการเกิดมะเร็งได้เป็นอย่างดีทีเดียว ถั่งเช่าสามารถยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายได้ นั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้นั้นมีสูงมาก คนส่วนใหญ่จึงเลือกทานถั่งเช่าเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา